Polityka prywatności

1.Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób La Barberia Manufacture LTD. używa i chroni wszelkie informacje, które podajesz La Barberia Manufacture LTD., kiedy korzystasz z tej strony.

2.La Barberia Manufacture LTD. jako administrator, zobowiązuje się do zapewnienia ochrony Twojej prywatności.Jeśli nasza firma zwróci się do Ciebie o udzielenie pewnych informacji, dzięki którym można zostać zidentyfikowanym podczas korzystania z tej strony, to możesz być pewien, że informacja ta będzie wykorzystana zgodnie z niniejszą polityką prywatności.

3.Co zbieramy?

Możemy zbierać Twoje informacje takie jak:

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, dane kart płatniczych, telefon (opcjonalnie)

4.W jakim celu?

Na potrzeby dokończenia  procesu zakupu na naszej stronie oraz wysłania przesyłki na Twój adres.

W celu wysyłania ofert, na podany w czasie rejestracji, adres mailowy.

Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane?

Poprzez rejestrację na naszej stronie internetowej.

La Barberia Manufacture LTD może od czasu do czasu zmieniać tę politykę, aktualizując tę ​​stronę. Należy okresowo sprawdzać informacje zawarte na tej stronie, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z wprowadzonych zmian.

W ramach GDPR (polskie RODO) osoby fizyczne mają:

1.Prawo dostępu – oznacza to, że osoby fizyczne mają prawo zażądać dostępu  swoich danych osobowych i zapytać, w jaki sposób ich dane są wykorzystywane przez firmę po jej zebraniu. Firma musi udostępnić kopię danych osobowych bezpłatnie, w formacie elektronicznym, na żądanie. 2.Prawo do bycia zapomnianym – jeśli konsumenci nie są już klientami lub wycofują zgodę firmy na wykorzystanie swoich danych osobowych, mają prawo do usunięcia swoich danych.

3.Prawo do przenoszenia danych – Osoby fizyczne mają prawo do przekazywania swoich danych od jednego usługodawcy do drugiego. I musi się zdarzyć w powszechnie używanym formacie do odczytu maszynowego.

4.Prawo do otrzymania informacji – obejmuje to zbieranie danych przez firmy, a osoby fizyczne muszą zostać poinformowane przed zgromadzeniem danych.

5.Prawo do poprawienia informacji – zapewnia to, że dane osobowe mogą być aktualizowane, jeśli są nieaktualne lub niekompletne lub nieprawidłowe.

6.Prawo do ograniczenia przetwarzania.Osoby fizyczne mogą żądać, aby ich dane nie były wykorzystywane do przetwarzania.Ich zapis może pozostać na miejscu, ale nie może być użyty.

7. Prawo do sprzeciwu – obejmuje to prawo osób do zaprzestania przetwarzania ich danych w celu marketingu bezpośredniego. Nie ma żadnych wyjątków od tej zasady, a każde przetwarzanie musi zostać zakończone natychmiast po otrzymaniu żądania. Ponadto prawo to powinno być jasne dla poszczególnych osób na samym początku każdej komunikacji.

8.Prawo do powiadomienia – w przypadku naruszenia danych, które zagraża danym osobowym danej osoby, osoba ta ma prawo do otrzymania informacji w ciągu 72 godzin od momentu uzyskania informacji o naruszeniu.

Jeżeli chcesz złożyć skargę, lub zapytać o coś, związanego z ochroną danych osobowych, proszę skontaktuj się z nami drogą mailową.

RODO to sposób, w jaki UE zapewnia osobom, potencjalnym klientom, kontrahentom i pracownikom większą władzę nad swoimi danymi oraz mniejszą władzę organizacjom, które zbierają i wykorzystują takie dane w celu uzyskania korzyści finansowych.

Bezpieczeństwo

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Certyfikat SSL.

Zależy nam na tym, by Twoje informacje były bezpieczne. W celu zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do tych informacji lub ich ujawnieniu, mamy wdrożone odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i organizacyjne w celu ochrony i zabezpieczenia informacji zbieranych w Internecie.

Sposób, w jaki wykorzystujemy ciasteczka (cookies)
Cookie to mały plik, który prosi o pozwolenie umieszczenia go na dysku twardym komputera. Po wyrażeniu zgody, plik ten jest dodawany, a następnie pomaga analizować ruch sieciowy i informuje nas, kiedy odwiedzasz naszą stronę. Pliki cookie pozwalają aplikacjom internetowym reagować na Twoje odwiedziny w sposób zindywidualizowany. Aplikacja internetowa może dostosować swoje działanie do Twoich potrzeb i upodobań dzięki zbieraniu i zapamiętywaniu informacji o Twoich preferencjach.

Używamy plików cookie w celu identyfikacji, które strony są używane. To pomaga nam analizować dane o ruchu na stronie internetowej i udoskonalać ją w celu lepszego dostosowania jej do potrzeb klienta. Wykorzystujemy te informacje jedynie do celów analizy statystycznej, a następnie są one usuwane z systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, pliki cookie pomagają nam zapewnić Ci lepszą stronę internetową dzięki umożliwieniu nam monitorowania, które strony okazują się dla Ciebie przydatne, a które nie. Pliki cookie w żaden sposób nie dają nam dostępu do Twojego komputera ani do żadnych informacji innych niż te dane, którymi zechcesz się z nami podzielić.

Możesz zaakceptować lub odrzucić pliki cookie. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj można tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby pliki cookie były odrzucane. To może uniemożliwić pełne korzystanie z witryny internetowej.