Niniejszy regulamin („Regulamin”) reguluje korzystanie przez użytkowników („Ty” lub „Twoje”) ze strony internetowej www.labarberiaman.com („Strona internetowa”) oraz Twoje relacji z La Barberia Manufacture LTD („nami”, „my”, „nasze”) Przeczytaj je uważnie, ponieważ mają one wpływ na Twoje prawa i zobowiązania wynikające z przepisów prawa. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszym Regulaminem, nie otwieraj i nie korzystaj ze Strony internetowej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, skontaktuj się z nami.

1. Umowa
Korzystając ze Strony internetowej wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

2. Informacje o La Barberia Manufacture LTD
La Barberia Manufacture LTD jest dostawcą towarów, a nasz adres to 83 Ducie Street M1 2JQ Manchester UK. Numer rejestracyjny firmy: 09641307

3. Klasyfikacja
Aby kwalifikować się do zakupu towarów na tej Stronie internetowej oraz zgodnie z prawem brytyjskim zawierać umowy na tej Stronie internetowej, musisz: (a) mieć co najmniej 18 lat; oraz (b) zarejestrować się na Stronie internetowej; oraz (c) być posiadaczem ważnej karty debetowej / kredytowej.

4. Ceny
Wszystkie ceny są podane w złotówkach. Wszystkie ceny są prawidłowe w chwili wprowadzania informacji do systemu. Ceny lokalne mogą się zmieniać zgodnie z aktualnymi kursami walut. Chociaż staramy się zapewnić, że wszystkie szczegóły, opisy i ceny są prawidłowe, zastrzegamy sobie jednak prawo do zmiany cen w dowolnym momencie bez powiadomienia.
Opłata za dostawę stanowi dodatkowy koszt. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej Informacji o wysyłce.

5. Bezpieczeństwo
La Barberia Manufacture wykorzystuje najnowocześniejszą technologię szyfrowania Secure Sockets Layer (SSL) (do 256 bitów klucza SSL), aby uniemożliwić nieupoważnionym osobom uzyskanie dostępu do informacji wprowadzanych do naszej witryny. Umożliwia to transmisję potencjalnie poufnych informacji przez Internet w postaci zaszyfrowanej, której nie mogą odczytać osoby trzecie.

6. Specyfikacja produktu
Dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie informacje, opisy, zdjęcia i ceny produktów pojawiające się na Stronie internetowej były prawidłowe w chwili, gdy odpowiednie informacje zostały wprowadzone do systemu.

7. Twoje konto
Możesz zarejestrować się u nas przy zakupie przedmiotów za pomocą tej Strony internetowej. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności nazwy użytkownika i hasła do konta oraz za zapobieganie nieautoryzowanemu dostępowi do konta. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na koncie lub za pomocą hasła.
Upewnij się, że dane, które podałeś/aś podczas rejestracji są poprawne i kompletne, i natychmiast poinformuj nas o wszelkich zmianach w tych danych (np. zmiana adresu e-mail lub adresu pocztowego). Możesz uzyskać dostęp do swoich danych i aktualizować je za pomocą obszaru „Twoje konto” na Stronie internetowej.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dostępu do Strony internetowej, zamykania konta, usunięcia lub edycji zawartości lub anulowania zamówienia według naszego uznania. Jeśli anulujemy zamówienie, nie zostaniesz obciążony kosztami.

8. Płatność
Akceptujemy płatności w formie karty kredytowej / debetowej, konta PayPal. Potwierdzasz, że konto PayPal / karta kredytowa lub debetowa, która jest używana, należy do Ciebie.
Wszyscy posiadacze kart kredytowych / debetowych podlegają sprawdzaniu poprawności i autoryzacji wystawcy karty. Jeśli wystawca karty płatniczej odmówi lub z jakiegoś powodu nie upoważni zapłaty należnej nam kwoty, z góry lub po dokonaniu płatności, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostawy.

9. Dane osobowe
Dokładamy wszelkich starań, aby Twój adres e-mail był poufny.
Twoje dane osobowe, takie jak Twój numer telefonu, imię i nazwisko, adres i dane karty, są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych i nigdy nie są sprzedawane ani udostępniane nikomu spoza firmy.

10. Dostawa
Zobacz część Wysyłka i zwrot.

11. Ryzyko utraty
Ryzyko w towarze przechodzi na ciebie w momencie dostawy do Ciebie.

12. Własność intelektualna
Treści, w tym grafika (logo itp.), zdjęcia produktów i tekst są wyłączną własnością La Barberia Manufacture LTD, ich nieautoryzowane wykorzystanie może skutkować działaniami cywilnymi lub karnymi.

13. Linki stron trzecich
Dla wygody naszych klientów Strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych lub materiałów, nad którymi nie mamy kontroli. Dla wiadomości użytkownika – nie ponosimy odpowiedzialności za takie strony internetowe lub materiały, nie przeglądamy ani nie popieramy tych informacji. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio ani pośrednio, za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość takich stron internetowych, ani za jakiekolwiek szkody, straty lub przestępstwa spowodowane lub domniemane, które mogą powstać w związku z wykorzystaniem lub opieraniem się na takiej reklamie, treści, produktach, materiałach lub usługach dostępnych na takich zewnętrznych zasobach lub stronach internetowych.

14. Rozdzielność postanowień
Jeśli jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas postanowienie to będzie uważane za wyłączone z niniejszego Regulaminu i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

15. Poprawki
Zastrzegamy sobie prawo do:

a) aktualizowania niniejszego Regulaminu od czasu do czasu, wszelkie zmiany będą zgłaszane użytkownikowi za pośrednictwem odpowiedniego ogłoszenia na Stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest sprawdzić takie zmiany. Zmiany będą miały zastosowanie do korzystania ze Strony internetowej po tym, jak wydaliśmy takie ogłoszenie. Jeśli nie chcesz akceptować nowego Regulaminu, nie powinieneś nadal korzystać ze Strony internetowej. Jeśli po dacie wejścia w życie zmiany nadal korzystasz ze Strony internetowej, oznacza to zgodę na przestrzeganie nowego Regulaminu; oraz

b) modyfikowania lub wycofywania, tymczasowo lub na stałe, niniejszej Strony internetowej oraz materiałów na niej zawartych (lub jakiejkolwiek ich części) bez powiadomienia użytkownika; użytkownik potwierdza, że nie będziemy ponosić wobec niego odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje lub wycofanie Strony internetowej lub jej zawartości.

16. Odszkodowanie
Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwolnić nas z odpowiedzialności za wszelkie straty, szkody lub koszty, w tym uzasadnione opłaty prawników, wynikające z roszczeń osób trzecich, działań lub żądań wynikających z korzystania ze Strony internetowej. Użytkownik zgadza się również zabezpieczyć nas przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z wszelkich podejmowanych działań, które nakładają nieuzasadnione obciążenia lub obciążenia na naszą infrastrukturę.

17. Wykorzystanie plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie

18. Skargi
Jeśli masz jakiekolwiek skargi lub chcesz omówić jakąkolwiek sprawę dotyczącą towarów, skontaktuj się z Obsługą Klienta na adres e-mail info@labarberiaman.com

19. Odstąpienie
Jeśli naruszysz niniejszy Regulamin zakupów internetowych, a my nie podejmiemy żadnych działań, nadal będziemy mieć prawo do korzystania z naszych praw i środków zaradczych w innych sytuacjach, w których doszło do naruszenia.

20. Prawo i jurysdykcja
Niniejszy Regulamin będzie podlegać będzie interpretowany zgodnie z prawem Anglii i Walii, a wszelkie spory będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy angielskie.